Return to Dunakorzó gátépítés

Gyakran ismételt kérdések

A beruházás állásával és a finanszírozással kapcsolatos kérdések

2009-ben a gát tervezésére nyert a város pályázati forrást, 2011 tavaszán pedig a gátépítésre szolgáló pályázaton volt sikeres Szentendre. A támogatási szerződés aláírása 2011. március 30-án történt meg, azóta a kivitelezésre vonatkozó eljárási anyagok elkészítése és elfogadtatása történt az előírt illetékes hatóságokkal. Három feladatkörben sikerült lezárni a közbeszerzési eljárásokat és szerződést kötni, ezek, a műszaki ellenőri, a kommunikációs, és a mobil rendszer szállítására vonatkozó tevékenységek. A földmű átépítésére szóló eljárás még folyamatban van, az előírtak betartásával a várható szerződés kötés időpontja 2012. április 5. Figyelembe véve azt a manapság természetes gyakorlatot, hogy minden eredmény hirdetést követően a „nem nyertes” jogorvoslatot kér, a várható kivitelezés kezdete 2012 május. A nagy munkák idén várhatóan befejeződnek, a projekt teljes lezárásának határideje pedig 2013 júliusa.

A gátépítést szolgáló pályázatot 100%-ban támogatott pályázatként nyerte meg a város, ezért a beruházás nem kerül semmibe a városnak. A Dunakorzó felújítása azonban nincs benne a pályázatban (erre a városnak sincs pénze), pedig kézenfekvő lett volna egyszerre elvégezni a két munkát, azonban a kiemelt uniós projektek közt a korzó megújítását megelőzte a Várkert Bazár felújítása.

A szerződések tervezetében (mivel szerződés még nincs) természetesen van kötbér megállapítva, mértéke 10 %, a garanciális idő két év, a kötelező alkalmassági idő földműre, a jelenleg érvényes rendelet szerint ötven év és a mobil falnál is a földművel egyenértékű kell legyen. A közbeszerzési törvény értelmében nem lehet kizárni egy pályázót sem az eljárásból, aki megfelel a kiírási feltételeknek, a feltételek közé pedig nem tehető ilyen jellegű kizáró feltétel.

A város elsődleges feladata, hogy megvédje lakosait az árvízzel szemben. A 2006-os árvíz jelentős kárt okozott a 60-as években épült gáttesten – főleg a révállomás környékén – és csak rendkívüli beavatkozásokkal képes megfelelni feladatának. A gátépítés terveinek elkészítése során a döntéshozók több mint 20 tervváltozatból választották ki a részben földgátas, részben mobil árvízvédelmi falat tartalmazó legmegfelelőbb tervváltozatot.

A lakosság véleménye számtalan alkalommal meghallgatásra került, mivel a gát és a korzó átépítése szerepelt a 2001-es városfejlesztési stratégiában, a 2005-ös belváros koncepcióban, a 2006-os tervpályázatnál felmérés készült, bekerült a 2007-es Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiába, zsűri választotta ki a győztes terveket, valamint a 2008-as gáttervezési pályázat óta körülbelül fél tucat lakossági fórum volt a témában. A város fejlődése folyamatosan változásokkal jár, ahogy a 60-as évek gátépítése is megfosztotta a belvárosban járókat a Duna látványától, az ifjúsági közösségi terek fejlesztésére pedig elkészült az Ifjúsági Koncepció.

A mobil árvízvédelmi fallal kapcsolatos kérdések

A gátépítés részeként 333 méter hosszan a Péter Pál utcától a Bem utcáig a hagyományos földgát helyett mobil árvízvédelmi fal épül. A töltés magasságát a korzó házainál lévő járdaszintig bontják majd vissza, így a mobil elemeket befogadó szerkezet átlagosan 23cm magas lesz, a bontott anyagot részben a szervízút alapozásához fogják felhasználni, egyéb felhasználásra csak osztályozást követően alkalmas.

A hagyományos gát a korzóból a magasítás és a rézsűre lejtésére vonatkozó új előírások miatt körülbelül egy forgalmi sávot vett volna el a legszűkebb részén, nem is beszélve a magasabb koronaszintről. A magasított földgáton kívül még a betongát lehetősége kínálkozott, de ez nyilván nem volt valódi alternatíva. A mobil fal mellett szól, hogy csak szükség esetén takarja el a Dunát, így ismét élő kapcsolata lehet majd a városnak a folyóval. Az új résfaltól az úttestig egy körülbelül 4 méteres sétány kerül kialakításra. A kiviteli tervekben kerül majd meghatározásra a burkolata.

A mobil fal kivitelezési és fenntartási költségei nem magasabbak a többi megoldásnál (lásd a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt), a rendszerek megbízhatóan működnek a világ számos pontján. A karbantartás költsége olcsóbb a földgátnál, nem jellemző a rendszerekre a sok meghibásodási lehetőség, a tárolása pedig nem kerül semmibe, ugyanis pályázati forrásból készül a tárolócsarnok önkormányzati területen és a tévhittel ellentétben a csarnokot nem kell klimatizálni, mivel a mobilgát elemei kültéri használatra lettek tervezve. A mobil elemek biztonságát firtató kérdésekre megnyugtató választ tudunk adni, ugyanis a tárolócsarnok 24 órás kamerás felügyelettel lesz ellátva, a mobilgát külső helyszínén is van kamerás védelem, illetve árvíz idején amúgy is őrizni kell.

Az alkatrészek mind típustermékek, melyek szükség esetén Magyarországon is legyárthatók, mivel gyártási jogot szereztünk rá, amennyiben a gyártó cég nem tudna szállítani megfelelő elemeket. A mobilgát elemei egyébként tartósak, pótolni csak a fizikailag sérült elemeket kell, de ez a 10%-os tartalékkészletről megoldható, valamint 10 évig a gyártó cég feladata lesz.

A mobil rendszer kivitelezésére az IBS GmbH-val kötöttük meg a szerződést, aki ebben a körben az egyik meghatározó résztvevője az európai piacnak. A mobilgát eddig mindenhol jól vizsgázott, tanúsítványa szerint ellenáll a jeges árnak is, ami egyébként csak rendkívüli esetben fordulhat elő Szentendrén a mobilgát magasságában. A világ számos pontján épített már mobil árvízvédelmi falat (lásd a honlapját: IBS referenciák) a győztes cég A földmű megerősítésére pedig a Strabag, Colas, Kész Kft, Swietelsky adott ajánlatot, akik szintén nagy tapasztalattal és referenciával rendelkeznek az ilyen típusú kivitelezésben.

AZ IBS PREZENTÁCIÓJA

MOBIL ÁRVÍZVÉDELMI FAL PREZENTÁCIÓ

A mértékadó árvízszinttel kapcsolatos kérdések

Országos előírások szerint a gátépítéseknél a terveknek a MÁSZ+1m szintnek kell megfelelnie (Budapesten is). A pályázat esetén nem lehet másra tervezni. Ugyanakkor jelenleg a MÁSZ értéke Szentendrén 104,6m (a tervezés idején 2009-ben 104,95m volt, így erre lett tervezve a gát), azaz a terveken szereplő gát az érvényben lévő MÁSZ+1,35m-el épül, azaz nagyjából a 106mBf magas lesz.

A mobil árvízvédelmi fal moduláris elemekből áll, a jelenlegi tervekben 1,8m magas oszlopokkal lett tervezve, de a tartószerkezet 2,4m-re lett méretezve, azaz a tervektől eltérően 60cm-el magasabb oszlopok is biztonsággal beilleszthetők (ez MÁSZ+1,95m lenne). Jelenleg még tárgyalások folynak, hogy a támogató szervezet engedélyezze a magasabb oszlopok használatát, mivel a közbeszerzési eljárásban körülbelül ilyen összegű megtakarítást sikerült eddig elérni.

A gátépítéssel kapcsolatos kérdések

Az új gát az eredeti nyomvonalon kerül kialakításra, mivel a Duna árterületét csökkenteni nem lehet, valamint a beruházás kizárólag az árvizek elleni védekezést szolgálhatja, ezért csak a gát területét érinti. Rendkívül fontosak számunkra a környezetvédelmi szempontok és a lakosság legkisebb mértékű “zavarása” is. Az építkezés szakaszolva fog folyni, hogy a lehető legkisebb területen okozzon gondot a korzó látogatóinak, lakóinak, az üzlettulajdonosoknak. A munkaterület lekerítéséről és őrzéséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia az előírások szerint. A munkálatok során körülbelül 12.000 m3 földet, követ kell elbontani és elszállítani, és  kb 7.000 m3 földet , követ kell visszaépíteni a gáttestbe. A pályázat alapján a szállítás 75 %- vízi úton kerül majd lebonyolításra. A város szerencsés fekvése miatt az építkezés kapcsán nem kell nagy porterhelésre számítani, mivel igen ritkán fúj keleti szél, ha mégis bekövetkezne ez, akkor a kivitelezőnek meg kell oldania a problémát (porfogó, nedvesítés, befedés, stb.). Sajnos a gáttestben lévő öt – már egyébként is rossz állípotban lévő – fa kivágásra kerül, mivel a gyökérzetük tönkreteszi a gátat. A kivágott fák helyett 81 darab új fa kerül majd telepítésre a főkertész javaslatai alapján a töltéstalpon kívülre.

Az építkezés során előírás, hogy a gátépítés teljes ideje alatt a kivitelezőnek 24 órán belül vissza kell tudnia állítani a gát eredeti védképességét vagy azzal egyenértékű védekezési megoldást kell kialakítania. A mobil elemeket a vasbeton fogadószerkezet elkészültéig le kell szállítania az IBS-nek. Rendkívüli árvízhelyzet esetén a helyreállított védképességű gáton természetesen – ahogy eddig is minden árvizes időszakban – a városnak kell állnia a védekezés költségeit.

Az építkezés során kialakításra kerül a parton a szervízút is, mely által a kerékpárosok helyzete jelentősen javulni fog, hiszen árvízmentes időszakban kerékpárútként használhatják majd az utat, míg eddig a korzón az autók és gyalogosok közt voltak kénytelenek közlekedni. A felvetéssel ellentétben a karbantartó út mindkét végén szintben fog csatlakozni a korzóhoz, a yacht klubnál pedig új vagyonvédelmi kerítés fog épülni az út mentén.

A nagyberuházások kivitelezőinek kiválasztását a közbeszerzési eljárások szigorú szabályai határozzák meg, melynél a pontozási szempontoknál hangsúlyosan vesszük figyelembe az adott cég szakmai felkészültségét. A szentendrei beruházások (óvodák felújítása és bővítése, Pannónia csapadékvíz elvezetés, a rendelőintézet építése) mind jó minőségben készültek el. A belváros rehabilitáció még folyamatban van, a véghatárideje június 30-ra módosult, a kivitelezőnek addig kell a minőségileg kifogásolható hibákat kijavítania.

A beruházásnak nem része a Bogdányi utcai egyesített csatornarendszer problémáinak megoldása, ugyanakkor a gátépítés során kialakítandó szivárgórendszer segíteni fog a helyzeten. A gát teljes hosszán drain csöves szivárgó rendszer kerül kiépítésre – előzetes vízmennyiség számításokat követően – több helyen átemelő szivattyúval a talajvíz elleni védekezés érdekében, de ez a rendszer a nagy esőzések idején is üzemelni fog csökkentve a csatorna hálózat terhelését.

Fenntartással kapcsolatos kérdések

Az árvizek nyilván előre kiszámíthatatlan időben és gyakorisággal érkeznek, rossz évben átlagosan kétszer kellene felépíteni a mobilgátat (de nem a teljeset, csak a várható vízszint magasságáig), jó évben – mint a tavalyi – egyszer sem. A mobilgát üzemeltetésére, felállítására a szentendrei tűzoltósággal van érvényes szerződésünk.Januártól a tűzoltóság fenntartása a katasztrófavédelemhez került, ami miatt a szerződést nyilván át kell tekinteni az új helyzetre való tekintettel. Szükséghelyzetben a katasztrófavédelemnek ugyanúgy feladata az árvizek elleni védekezés.

A jogszabályok szigorúan szabályozzák a felelősségi viszonyokat. A megvalósításban részt vevő összes tervező és kivitelező nyilatkozik arról, hogy az általa tervezett, vagy kivitelezett mű az érvényben lévő jogszabályokat és szabványokat kielégíti és az azokban foglalt előírásoknak megfelel. A projekt keretében használati kézikönyv is készül a mobilgáthoz. A város árvízvédelme jelenleg is a jogszabályok szerint működik, ezután is azok alapján fog.

A mobil falon külföldi információk szerint rendeltetésszerű használat mellett alkatrészt még az elmúlt tíz évben nem kellett cserélni. A felépítése semmilyen különleges szakértelmet nem igényel, bárki elsajátíthatja egy 8 órás oktatás alatt. A beszállító szerződésében benne van két ilyen oktatás, vizsgáztatás megtartása. Az alkatrészek közül a vízzáró neopréntömítés a legsérülékenyebb, ezt külföldi tapasztalatok alapján kb 8-10 évente cserélni kell, de ennek költsége minimális.

A pályázat része a mobilgát elemeit tároló épület felépítése, ezért nem kerül semmibe a városnak, mivel saját területén épül. Az épületnek nem kell klimatizálás, mert a gát elemei tartós AlMgSi ötvözetből készülnek. A mobilgát fenntartási költségei alacsonyabbak a földgáténál, körülbelül annak felét teszik ki – lásd RMT. Várhatóan a gyakorlással együtt évente maximum 2-3 alkalommal kell felállítani a mobilgátat, ez a költség a várost terhelte eddig is, ezután is a várost fogja, hacsak nem kerül állími kézbe a védekezés.

A Dunakorzó átépítésével kapcsolatos kérdések

A KEOP-2.1.2/2F/09-2010-0002 SZENTENDREI ÁRVÍZVÉDELMI VÉDMŰ MEGERŐSÍTÉSE ÉS ÁTALAKÍTÁSA A TÖRTÉNELMI VÁROSRÉSZ VÉDELMÉNEK ÉRDEKÉBEN című nyertes pályázat kizárólag a belvárosi gát átépítéséről szól, míg a feltett kérdések a Puhl Antal győztes korzó felújítási tervére vonatkoznak. Jelen projektben ezek nem kerülnek megvalósításra, a megvalósítás forrása is bizonytalan jelenleg.

 

KÉRJÜK AMENNYIBEN TOVÁBBI KÉRDÉSEIK VANNAK, AKKOR TEGYÉK FEL ŐKET A FACEBOOK FÓRUMUNKBAN, A GÁTÉPÍTÉSRŐL SZÓLÓ HÍREKNÉL A HOZZÁSZÓLÁS ROVATBAN VAGY ÍRJÁK MEG NEKÜNK E-MAILBEN ÉS IGYEKSZÜNK MIHAMARABB VÁLASZOLNI!