Return to Kistérségi csatornázás

Információk a csatornázásról

EU előírás a települések csatornázása

“A közösségi cselekvés kereteinek meghatározásáról a víz-politika területén” című, 2000. december 22-én hatályba lépett, 2000/60/EK irányelv az EU új víz-politikája érvényesítésének legfontosabb eszköze. Az előírásai szerint az Európai Unió tagállamaiban 2015-ig jó állapotba kell hozni minden olyan felszíni és felszín alatti vizet, amelyek esetén ez egyáltalán lehetséges és fenntarthatóvá kell tenni a jó állapotot.

Magyarországon a települési szennyvizek közcsatornán történő elvezetése az 1990-es évek elejére jelentősen elmaradt a fejlett európai országokétól. Az ellátottság a bekötött lakások tekintetében alig haladta meg a 40 %-ot, az elvezetett szennyvizeknek pedig több mint a fele gyakorlatilag tisztítás nélkül került a befogadókba. Magyarországon a települési szennyvízelvezető rendszerek fejlesztése egyrészt a Csatlakozási Szerződésből eredő EU kötelezettség, másrészt munkahelyteremtő, infrastruktúra-fejlesztő, egyben a környezetminőség javulását előidéző beruházás, melyek megvalósítása növeli a lakosság komfortérzetét. 2004 és 2015 között az országban a szennyvízgyűjtő csatornahálózattal ellátott területen élő lakosok száma 68 %-ról 88-90 %-ra nő, és a gyűjtőhálózattal összegyűjtött szennyvizek teljes mennyisége legalább másodfokú biológiai tisztítást kap a befogadóba történő kibocsátás előtt.

Csatornázás a Dunakanyar-Pilis Kistérségben

A Dunakanyar-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása (DPÖTKT) 2009 márciusában döntött a kistérségi csatornázási pályázat beadásáról EU-s források elnyerése céljából (KEOP 1.2.0. Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására). A csatornázási pályázathoz különböző okokból a kistérség 13 települése közül öt – Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Pócsmegyer és Szigetmonostor – csatlakozott. 2009 decemberében megalakult a Dunakanyari Csatornázási Társulás, mely az érintett önkormányzatokat, mint beruházókat képviseli a projekt megvalósításában.

Az önkormányzatok közreműködésével a csatornázásra kijelölt területeken – belterületi, lakóövezeti, ivóvízzel ellátott, épülettel rendelkező telkek – lévő ingatlanokon 2010 nyarán elkezdődött a lakossági szervezés, ugyanis a pályázat beadásához az érintett területek tulajdonosainak 66%-ának csatlakoznia kell.

Megkezdjük a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat szervezését – tájékoztató levél.

Csatlakozzon a szennyvízhálózat megépítéséhez, várjuk szándéknyilatkozatát! – pótszervezés tájékoztató levél.

A szervezés elsősorban a sok üdülőingatlan és a hibás adatbázisok miatt nehézkesen ment, többszöri pótszervezés után 2010 novemberében sikerült elérni az előírt kétharmados csatlakozási arányt, mely után 2010. november 24-én megalakult a pályázat lakossági önrészét biztosító Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat.

Tájékoztató a Társulat (DCSVT) megalakulásárólDunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Alapszabálya

A DCSVT 2010. november 24-i alakuló közgyűlésének jegyzőkönyve

Az alakuló közgyűlésen résztvevők Szűr Tímeát (Szigetmonostor alpolgármestere) választották a Társulat elnökévé, az intézőbizottság tagjává Szentendre delegáltjaként Pintér Ádám önkormányzati képviselőt – a csatornázással érintett városi területek nagy részének képviselőjét – választották.

Tájékoztató a DCSVT megalakulásáról

A DCSVT-t a cégbíróság 2010. december 16-án bejegyezte, a KEOP – 1.2.0/B (Szennyvízelvezetés és tisztítás) pályázat benyújtásra került. 2011-ben többször ülésezett a DCSVT intézőbizottsága és a közgyűlési is több alkalommal összehívásra került. Időközben – 2011 áprilisában – a beruházó önkormányzatokat képviselő Dunakanyari Csatornázási Társulás (DCST) székhelye Pócsmegyer lett, elnökévé pedig Németh Miklóst (Pócsmegyer polgármestere) választották. A pályázat sokat csúszott, a pályázat sikeréről az érintett önkormányzatokat 2011 októberében értesítették.

A kistérségi csatornázással 2011 októberétől honlapunk részletesen foglalkozik,
további híreink itt érhetők el: http://www.szentendre1000ev.hu/category/csatornazas/


Hivatalos és tájékoztató levelek 2011. októbere óta

Tájékoztató a csatornázásra kötelezetteknek – 2011.11

Kistérségi csatornázás tájékoztató – 2011.12

Társulati hozzájárulás kivetésről szóló levelek – 2011.12

Tájékoztató levél az önkormányzattól – 2013.02

Építési ütemterv

Kivitelezői tájékoztatás a csatornázási munkákról

A vízjogi létesítési engedély kiadási dátuma 2014.12.30

Munkaterület átadás: 2015.01.13.

A kivitelezés kezdése 2015. 01.19, ami függ a téli időjárástól.

Szentendre területén két alvállalkozói területet osztottunk fel a nagy mennyiségű építendő csatorna-hálózat miatt. Pismány északi részén a II-es számú vállalkozói övezetben 4 helyen folyik egyszerre a szennyvíz-csatorna építés csúcsidőben (4 brigád). Pismány déli részén lévő III-as számú vállalkozói övezetben összesen 5 helyszínen épül majd a szennyvíz- csatornahálózat (5 brigád) júliusban és augusztusban.

Általános információk

Az ütemtervben hétköznapi munkavégzés van betervezve napi 10 óra munkaidővel. A kivitelezés reggel 7:00-kor kezdődik és délután 17:00-kor, esetenként 17:30-kor fejeződik be. Szombati munkavégzés az ütemtervben nem szerepel, ennek ellenére számítani kell rá, hogy a szűk határidő miatt szükség lesz a szombati kivitelezésre. Vasárnap, valamint az ünnepnapokon a munkavégzés a munkaterületen szünetel. Építés ideje alatt gyalogosan minden ingatlan elérhető lesz. Személygépjárművel a zsákutcákban elhelyezkedő ingatlanok csak munkaidőn kívül lesznek megközelíthetőek. Nyitott munkaárok nem marad éjszakára és hétvégére, viszont előre nem látható események miatt (közmű szakítás, felhőszakadás, etc.) előfordulhat, hogy a munkaidő befejeztével sem tudjuk vissza adni a gépjárműforgalomnak a munkaterületet. Tűzoltó és mentő autó behajtását minden körülmények között biztosítjuk. A meredek, szűk utcákban ez úgy oldható meg, hogy a nyitott munkaárok azonnal betemetésre kerül. A kivitelezés alatti forgalmi rendet a közútkezelők által jóváhagyott forgalomtechnikai tervek tartalmazzák. A forgalomtechnikai tervekben típusrajzok kerültek kidolgozásra az adott útszakasz terepadottságaihoz igazodva. Ahol lehetőség volt rá, terelő utakat határoztunk meg, melyek kitáblázásra kerülnek.

Lakosság tájékoztatására a lakossági fórumok, postaládába dobott szórólapok, plakátok, és a www.dunakanyaricsatornazas.hu honlap szolgálnak. Az adott utcába, a plakátok a munkakezdés előtt 2 héttel ki lesznek téve. A lakosok, és más érintettek a panaszokat, és a kérdéseket az info@dunakanyaricsatornazas.hu email címen, vagy a 06-80-109-755 zöld számon keresztül tudják feltenni. A beérkezett megkeresések iktatásra kerülnek és 3 munkanapon belül megválaszoljuk őket.

Gravitációs szennyvíz-csatorna gerinc építés esetén 15 fm/nap a haladási sebesség, nyomott szennyvíz-csatorna gerinc építésnél pedig 20 fm/nap. Ebbe a haladási sebességbe beletartoznak az tisztító akna építések, házi bekötés építések és a minősítő vizsgálatok. A szennyvíz – csatornaépítés után, 1-2 munkanapon belül elkészül az ideiglenes úthelyreállítás, ami aszfalt út esetén sovány beton útburkolatot jelent. A konszolidációs időszak letelte után történik meg a végleges aszfaltburkolat helyreállítás. A meredek utcák veszélyei miatt a lehető leghamarabb kezdődnek meg a végleges úthelyreállítások. Az átemelők építését külön brigádok végzik. Az ütemtervben az átemelők, a hozzájuk tartozó öblözeteknél vannak feltüntetve.

A kivitelezés alatt felmerülhetnek olyan problémák, amik veszélyeztetik a kivitelezés előrehaladását és emiatt részlegesen, vagy teljesen át kell dolgozni az ütemtervet. Ilyen például az árvíz, szélsőséges időjárás etc.

A szentendrei csatornázás térképe