A csatornázást követő feladatokról

Pintér Ádám, a tavaly csatornázott területek többségének önkormányzati képviselője a márciusi testületi ülésre előterjesztést készített, amely a Dunakanyari Csatornázási Társulás (DCST) által bonyolított és lezárt csatornázási projektet követő önkormányzati feladatokról szól.
A csatornázási munkálatok után az érintett utcák sajnos még nem felelnek meg a korábbi állapotnak és még igen messze állnak az ideálistól. Azon felújítási és beruházási feladatok, melyeket a csatornázási munkák előtt célszerűtlen lett volna elvégezni, immáron aktuálissá váltak, ezért a képviselő javasolta, hogy az önkormányzat készítsen tervet a következő évekre, hogy milyen ütemben tudja és kívánja helyreállítani a csatornázással érintett területeket, mit kíván fejleszteni a város Leányfalu felé eső részén.
A tavalyi év végén a csatornázási munkálatok lezárása előtt készült egy részletes hibalista, mely tartalmazta a kivitelező további feladatait a fenntartási időszakban, de sajnos ezen javítások teljes körűen még nem történtek meg, a kivitelező április hónapra ígérte a komolyabb munkálatokat. Azóta a csatornázott utcákban újabb hibák is keletkeztek, mivel a csatornafektetést követően elvileg 6 hónapig maradtak volna burkolatlanok az utak, de ez az amúgy is sok kellemetlenséggel járó munkákat még elviselhetetlenné tette volna.
Az előterjesztés alapján ezért március 29-én a fejlesztési iroda munkatársaival zajló megbeszélésen elkezdődött a feladatok kiosztása. Egy héten belül elkészül az összes lakossági és városi bejelentés felülvizsgálata, április 5-én pedig ismételten bejárják a városi mérnökök és az érintett önkormányzati képviselők az utcákat, hogy frissített hibalistákat készítsenek, mely alapján a kivitelező el tudja végezni a garanciális időszak alatt kötelező javítási munkáit.
A csatornázás és a helyreállítási munkák lezárásával immáron a véglegesség igényével lehet rendezni az érintett utcákat, megfelelő minőségi utakat építve ki a területen. Az önkormányzat saját forrásból idén 10 millió forintot különített el erre a célra, ami természetesen az egész területre nem elegendő, ezért ütemezetten lehet végrehajtani az utak rendbetételét. A megbeszélések alapján idén a Barackvirág utcában várható a munkálatok elkezdése – viszont ezt még befolyásolhatja a DMRV tervezett vízvezeték cseréje – ahol a vízelvezetés mellett a rossz minőségű kockaköves részt tervezik aszfaltozni. A következő években a Várkonyi és a Berek utca, majd a Csóka utca nem teljes szélességben aszfaltozott alsó része és a Berkenye utca – mint főbb utak – kerülhetnek sorra.
A csatornázás eredményeként ugyanakkor több helyen készült teljes szélességű úthelyreállítás és a sávos helyreállítás is jobb burkolatminőséget jelent a korábbihoz képest bizonyos utcákban. Ezek megóvása érdekében szükséges a forgalmi rend, a súly- és sebességkorlátozások, a táblázás felülvizsgálata, ami még a tavasszal várható.
Az előterjesztés emellett foglalkozik a 11-es út biztonságosabbá tételével is, mivel a csatornázási munkák miatt eddig nem lehetett előre tervezni a szükséges forgalomtechnikai beavatkozásokat, melyekre az ország egyik legforgalmasabb közútjaként, valamint az elmúlt években történt gyalogos balesetek miatt feltétlen szükség van a Magyar Közúttal egyeztetve. A 11-es út Ady Endre úti szakaszán szükség van lámpás kereszteződések híján a gyalogosok biztonságának érdekében szigetes gyalogátkelőhelyekre, melynek tervezését is elkezdik hamarosan.