LEZÁRULT A JELENTŐS KÖRNYEZETMINŐSÉG-JAVÍTÓ BERUHÁZÁS

Lezárult a szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó öt település (Leányfalu, Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu) csatornahálózatának bővítése tárgyú, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0061 azonosítási számú, több mint 4 milliárd forintos projekt.

A közösségi cselekvés kereteinek meghatározásáról a víz-politika területén” című, 2000. december 22-én hatályba lépett, 2000/60/EK irányelv az EU új víz-politikája érvényesítésének legfontosabb eszköze. Az előírásai szerint az Európai Unió tagállamaiban 2015-ig jó állapotba kell hozni minden olyan felszíni és felszín alatti vizet, amelyek esetén ez egyáltalán lehetséges és fenntarthatóvá kell tenni a jó állapotot. 2004 és 2015 között Magyarországon a szennyvízgyűjtő csatornahálózattal ellátott területen élő lakosok száma 68%-ról 88-90%-ra nőtt, és a gyűjtőhálózattal összegyűjtött szennyvizek teljes mennyisége legalább másodfokú biológiai tisztítást kap a befogadóba történő kibocsátás előtt.

A Dunakanyar-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 2009 márciusában döntött a kistérségi csatornázási pályázat beadásáról EU-s források elnyerése céljából (KEOP 1.2.0. Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására). A csatornázási pályázathoz öt település – Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Pócsmegyer és Szigetmonostor – csatlakozott.

2009 decemberében megalakult a Dunakanyari Csatornázási Társulás, mely az érintett önkormányzatokat, mint beruházókat képviseli a projekt megvalósításában. Az önkormányzatok közreműködésével a csatornázásra kijelölt területeken lévő ingatlanokon 2010 nyarán kezdődött el a lakossági szervezés. A csatornázásban résztvevő lakosok Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatot alapítottak, amely a lakossági befizetések összegyűjtéséről gondoskodik.

2013. november 20-án, a pócsmegyeri Polgármesteri Hivatalban írták alá ünnepélyes keretek között a projekt szerződését. Az előkészítő és tervezési munkák után, 2014 szeptemberében elkezdődtek a kivitelezési munkálatok.

Az öt településen közel 4000 ingatlant érint a csatornázási fejlesztés, ebből Leányfalun, Tahitótfalun, Szentendrén közel 1500, Pócsmegyeren és Szigetmonostoron közel 2500 bekötés valósul meg a beruházás révén.

A mintegy 4 milliárd forint összegű uniós támogatásból, illetve a lakossági befizetésekből megvalósuló beruházás révén jelentősen nő a lakosság életminősége és csökken a környezet terhelése. A környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve, a projekttel párhuzamosan idén befejeződtek a szentendrei szennyvíztisztító-telep beruházási munkálatai, így a fejlesztés révén a telep alkalmassá vált a régió megnövekedett igényének kiszolgálására, csökkentve a környezeti terhelést.