Csatornázási közgyűlést tartottak

2012. május 24-én tartotta közgyűlését a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat a szigetmonostori Faluházban. A társulat elfogadta a 2011. évre vonatkozó beszámolókat, azaz az Intéző Bizottság munkájáról, a gazdálkodásról és az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről szóló határozatokat. A beruházás megkezdése céljából megkötötték a társberuházói megállapodást (az időbeni csúszás elkerülése érdekében az IB által javasolt módisítások nélkül az eredeti formában) az önkormányzatokat képviselő Dunakanyari Csatornázási Társulással, valamint elfogadásra került az OTP Bankkal kötendő hitelmegállapodás is.

Napirenden volt a fentieken kívül a Társulat alapszabályának technikai módosítása a székhely, a levelezési cím valamint a tagjegyzék időközben történt változásai miatt. Elfogadta a közgyűlés a Társulat Szervezeti és Működési Szabályzatát és az Ellenőrző Bizottság új elnökének – Bánsághi Tamásnak – megválasztását, mivel elődje Zsigmondné dr. Vitályos Eszter lemondott posztjáról. A közgyűlés végén a Dunakanyari Csatornázási Társulás elnöke Németh Miklós (pócsmegyeri polgármester) számolt be a projektiroda és a társulás eddigi munkájáról.

A közgyűlés dokumentumai:

A DCSVT 2012. május 24-i közgyűlésének előterjesztései

A DCSVT és a DCST között megkötött társberuházói megállapodás

A lakossági önerő biztosítása céljából az OTP Bankkal kötendő hitelmegállapodás

A DCSVT Szervezeti és Működési Szabályzata

A DCST beszámolója az eddig végzett munkájáról

A DCSVT közgyűlésének jegyzőkönyve – hamarosan